Κλειστά Ακίνητα / Unoccupied Properties

Η Clear Hands Building Services, με πολυετή εμπειρία στην διαχείριση πολυκατοικιών, επεκτείνει την δραστηριότητα στην διαχείριση κατοικιών ή διαμερισμάτων. Σας παρέχουμε έτσι την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε για λογαριασμό σας το ακίνητο, που για λογούς απόστασης, έλλειψης χρόνου ή γνώσεων δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε αποτελεσματικά.
 • Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας.
 • Διασφαλίζουμε τα συμφέροντα σας.
 • Παρακολουθούμε τα έξοδα και αποστέλλουμε κατάσταση σε εσάς.
Συγκεκριμένα:
 • Αναλαμβάνουμε την οικονομική και τεχνική διαχείριση των ακινήτων σας.
 • Συλλέγουμε και εξοφλούμε τους λογαριασμούς, κατόπιν συνεννόησης (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα, κ.λ.π.).
 • Επισκεπτόμαστε τον χώρο σε τακτά διαστήματα και ελέγχουμε την κατάσταση του ακινήτου.
 • Αναλαμβάνουμε μέσα από ένα ξεκάθαρο συμφωνητικό, να διεκπεραιώσουμε και να παρακολουθούμε την ακίνητη περιουσία σας με διαφάνεια και αξιοπιστία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σας αποδεσμεύσουμε από περιττές ενέργειες και από κάθε διαδικασία, απαλλάσσοντας σας από ένα μεγάλο βάρος και τυχόν απρόβλεπτες περιπέτειες.

Οι Υπηρεσίες μας

Για ακίνητα κλειστά ή που επισκέπτεστε περιοδικά :

1. Επιθεώρηση και έλεγχος της κατάστασης του ακινήτου, σε τακτά διαστήματα.

2. Συλλογή λογαριασμών και αλληλογραφίας και ενημέρωση εξόφλησης αυτών.

3. Ενημέρωση σχετικά με τυχών βλάβες ή ζημιές και μετά από συμφωνία αντιμετώπιση αυτών.


Το γραφείο μας , έχει την δυνατότητα να παρέχει μερική ή και ολοκληρωμένη κάλυψη από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, με στόχο να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του. Επίσης υπάρχουν έτοιμα πακέτα υπηρεσιών τα οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα σας βοηθήσει και θα σας κατευθύνει στην επιλογή σας.

Property Management

Clear Hands Building Services, with years of experience in managing apartment buildings, has now expanded its range of services to managing houses or individual apartments. In this way, we provide you with the opportunity of allowing us to manage your property, which you are not able to watch over efficiently due to distance, lack of time or know-how.
 • We take care of and protect your property.
 • We look after your best interests.
 • We oversee the expenses and send you a detailed statement.
In particular:
 • We undertake the financial and technical management of your property.
 • We undertake its legal supervision.
 • We undertake the insurance – protection of your property against any danger.
 • By means of a clear-cut agreement, we undertake the administration and supervision of your property with clarity and trustworthiness. As a result, we free you from unnecessary actions and from any procedures, relieving you of a great burden and any potential unforeseen hazards. Our philosophy is to manage your property in the best way possible, reliably, protecting your best interests and assuring your peace of mind.

Our Services

For property that is not rented, or is visited periodically:

1. We inspect and control the maintenance of the property at regular intervals.

2. We collect the bills and correspondence, and inform you of their payment.

3. We inform you of any possible damages or necessary repairs, and following an agreement, undertake the repairs.

4. Subsequent to notification, we will prepare your property so that it is ready to welcome you upon your arrival, i.e. cleaning, inspecting the electricity, water, and telephone facilities, and the air conditioning, etc.

5. Furthermore, we can provide services prior to your arrival, such as a supermarket list, airing out of the bedrooms, etc.


Our office has the capacity to provide partial or total coverage of the aforementioned services, with the aim to offer the best possible result to the owner of each property, according to his needs or demands. Additionally, there are prepared package services which we can adapt to your needs.

Do not hesitate to contact us, and our expert staff will assist and guide you with your selection.