Προσφορές


Πλήρες Ετήσιο Πακέτο Εργασιών


 • 12 εκδόσεις κοινοχρήστων

 • 2 απολυμάνσεις

 • 2 μυοκτονίες

 • 1 απόφραξη φρεατίων

 • Αναγόμωση 12 κιλού πυροσβεστήρα οροφής

 • Καθαρισμός καυστήρα λέβητα

 • Καθαρισμός πολυκατοικίας (2 φορές εβδομαδιαίως)

Μηνιαίο κόστος για πλήρες πακέτο εργασιών 81,67€ +ΦΠΑ *

Ετήσιο Πακέτο Εργασιών


 • 12 εκδόσεις κοινοχρήστων

 • 2 απολυμάνσεις

 • 2 μυοκτονίες

 • 1 απόφραξη φρεατίων

 • Αναγόμωση 12 κιλού πυροσβεστήρα οροφής

 • Καθαρισμός καυστήρα λέβητα

Μηνιαίο κόστος για πλήρες πακέτο εργασιών 21,67€ +ΦΠΑ *

Ετήσιο Οικονομικό Πακέτο Εργασιών


 • 12 εκδόσεις κοινοχρήστων

 • 1 απολύμανση

 • 1 μυοκτονία

 • 1 απόφραξη φρεατίων

 • Αναγόμωση 12 κιλού πυροσβεστήρα οροφής

 • Καθαρισμός καυστήρα λέβητα

Μηνιαίο κόστος για πλήρες πακέτο εργασιών 17,50€ +ΦΠΑ *

* Οι τιμές αφορούν πολυκατοικίες έως 10 διαμερίσματα.

Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece