Εργασίες Συντήρησης


Η εταιρία μας καλύπτει όλες τις εργασίες συντήρησης (τακτικές η περιοδικές) στις καλύτερες τιμές της αγοράς.


Οι εργασίες που καλύπτονται είναι οι εξής:

  • Περιοδική απολύμανση με χρήση εγκεκριμένων για την δημόσια Υγεία φαρμάκων από πιστοποιημένο συνεργείο, καθώς και έκδοση πιστοποιητικού του Υπουργείου Γεωργίας.

  • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση πυροσβεστήρων στην πολυκατοικία σας καθώς και την ετήσια αναγόμωση τους. Προμηθευτές μας είναι οι γνωστότεροι οίκοι της αγοράς εγγυώμενοι υψηλά επίπεδα ασφάλειας στην αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης.

  • Ετήσια συντήρηση καυστήρα (αερίου ή πετρελαίου), έκδοση πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ καθώς και τεχνική υποστήριξη. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη στην αντιμετώπιση βλαβών μέσα στην σεζόν προστατεύοντας σας από ανεπιθύμητες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία μέσα στο χειμώνα.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή συμπληρώστε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.



Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece
Clear Hands | Καθαρισμοί Πολυκατοικιών | Διαχείριση Πολυκατοικιών | Έκδοση Κοινοχρήστων | Εργασίες Συντήρησης & Υποστήριξης Κτηρίων | Απολυμάνσεις - Πυροσβεστήρες - Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα | Διαχείριση Ακινήτων / Property Management in Greece